Глобалните разходи за блокчейн решения ще достигнат $2,9 милиарда през 2019 година, според неотдавнашен доклад от консултантската фирма International Data Corporation (IDC), публикуван на 4 март.

Докладът, озаглавен „Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide“, беше изготвен от консултантска фирма IDC. Toй анализира възникващия блокчейн пазар, пресмятайки данните за разходите на 10 технологии в 19 индустрии и 15 случая на употреба, в девет географски региона.

Според прогнозата разходите за блокчейн ще бъдат близо $2,9 милиарда през 2019, което е с 88,7% повече от $1,5 милиарда, изразходвани миналата година. За периода от 2018 до 2022, разходите за блокчейн предполагат, че цената на годишния растеж (CAGR) ще бъде 76%, а общите разходи достигат до $12.4 милиарда през 2022 .

Основният подбудител за растежа на разходите свързани с блокчейн ще бъде финансовия сектор с обем на инвестициите над $1,1 милиарда. Това е последвано от производствения и ресурсния сектор, воден от отраслите за търговия на дребно и професионални услуги, които ще инвестират в блокчейн, съответно $653 милиона и $642 милиона.

Трансграничните плащания, както и споразуменията за търговско финансиране, и транзакции ще получат най-голяма инвестиция през 2019, която вероятно ще възлиза съответно около $453 милиона и $285 милиона. Според съобщенията, банковият сектор ще разпредели най-много инвестиции и в двата случая.

Според доклада, ИТ и бизнес услугите съвместно ще видят около 70% от всички разходи за блокчейн през 2019, докато блокчейн софтуера ще бъде най-големият сектор на разходите извън категорията на услугите, с петгодишен CAGR от 81,2%.

Разбивката на регионално ниво установи, че САЩ ще срещнат най-големите разходи за блокчейн за тази година, които възлизат на $1,1 милиарда, следвани от Западна Европа и Китай, съответно с $674 милиона и $319 милиона. Докладът добавя:

“Всичките девет региона, обхванати от ръководството за разходите, ще видят феноменален ръст на разходите през прогнозния период 2018-2022 година, водени от Япония и Канада с петгодишни CAGR от съответно 110% и 90%.”

През февруари, доклад на Infoholic Research LLP прогнозира, че глобалният блокчейн на пазара за енергийни услуги се очаква да нарасне с 60% до 2024. Глобалният блокчейн пазар за енергийни услуги се оценява на $210,4 милиона през 2018 и се очаква да достигне $3,4 милиарда до 2024.

https://t.me/joinchat/GV\KUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q