Страните от Г-20 подписаха съвместна декларация в Буенос Айрес, където обещават да регулират криптовалутите.

Ще постигнe това, като се борят срещу употребата им за пране на пари и финансиране на тероризма в съответствие със стандартите на FATF, според доклад на “Saudi Gazette“.

Раздел 25 от декларацията, подписана от форума, гласи:

Ние ще регулираме крипто активите за борба с прането на пари и противодействието на финансирането на тероризма в съответствие със стандартите на FATF и ще разгледаме други отговори, ако е необходимо.

FATF е създадена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като организация за вземане на решения за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

FATF започна да обсъжда начини за въвеждане на обвързващи правила, които биха регулирали обмените на криптовалути в световен мащаб. Организацията също така сформира настоящите правила в опит да се приспособят към нови пазарни реалности.

Според декларацията на Г-20 ще се разглеждат и други отговори, добавяйки, че страните ще продължат да наблюдават световната икономика, която бързо се цифровизира. Също така “ще търси решение, основаващо се на консенсус, на цифровизацията на икономиката в международната данъчна система с актуализация през 2019 г. и окончателен доклад през 2020 г. ”

Форумът на Г-20 за първи път издаде комюнике през юли, където през октомври се стреми да прилага стандарти за борба с прането на пари за крипто сферата. По това време той заяви, че неговите държави-членки ще продължат да наблюдават индустрията.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q