Министерството на вътрешната сигурност на СAЩ (DHS) обяви намерението си да разработи мониторингова рамка за ефективно проследяване на транзакциите на Zcash и Monero.

В новоиздаден документ, от DHS разкриват, че целта им е да създадат “продукт, който да подкрепи въвеждането на блокчейн криминалистика, анализ на данните и обмен на информация”.

Издаден на 30 ноември, документът за предварителна заявка за изследвания на малкия бизнес (SBIR), е предоставен на заинтересованите страни, като им е дадена възможност да коментират или да поискат информация за избрани тематични области, една от които е “блокчейн приложения на криминалистична аналитика на DHS”.

САЩ погват частните транзакции

Според документа, блокчейн мониторинговите рамки, насочени към Zcash и Monero, са от специален интерес за DHS, тъй като съществуващите възможности за анализиране, насочени към биткойн, “покриват само ограничен обхват в областта на криптовалутите”. Целта на Вътрешна сигурност на САЩ е да демонстрира, че упражнява нужния контрол за да се справи с опасността от незаконни скрити транзакции.

Откъс от документа гласи:

Ключовата характеристика, която стои в основата на тези по-нови блокчейн платформи, която често се подчертава, е способността за анонимност и защита на неприкосновеността на личния живот. Макар че тези характеристики са желателни, подобен интерес има и към проследяването и разбирането на транзакциите и действията на блокчейн от незаконен характер. За тази цел това предложение изисква решения, които дават възможност на разследванията на правоохранителните органи да извършват криминалистични анализи на блокчейн сделките.

Предложението идентифицира 3 фази от изследванията. Първата включва проектиране на екосистема за анализ на блокчейн, изградена върху и около Zcash и Monero, за да се даде възможност за криминалистичен анализ за националната сигурност и приложенията на правоприлагащите органи, използващи криптовалути.

Втората фаза включва създаване на прототипи и демонстриране на вече проектираните блокчейн криминалистични технологии, а третата фаза е въвеждането на блокчейн криминалистичен анализи за правителствени и търговски цели чрез подпомагане на операциите на правоохранителните органи, както и спазването на законодателството за борба с прането на пари.

Този ход е сигнал, че правителството на САЩ се подготвя да предприеме резистентни към цензурата блокчейн реализации, като част от усилията си да се увери, че криптовалутите не се използват за пране на пари, укриване на данъци и финансиране на тероризъм.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q