Японското правителство се стреми да наложи мерки, целящи да предотвратят избягването на данъции от страна на крипто търговците и инвеститорите.

Според “The ​​Mainichi” мерките ще дадат данъчния орган на страната правомощия да изискват от обмените информация за клиенти, за които има съмнения за укриване на данъци.

Разбираемо е, че правителството ще въведе мерките като част от данъчните реформи, които ще бъдат публикувани през фискалната година 2019. Мерките могат да бъдат приложени някъде през 2020 г. след изтичането на периода на публикуване.

Законът изисква хората, които правят минимум 200,000 йени от търговия с криптовалута ежегодно, да декларират такива приходи.

Ясно е, че голям брой лица в страната са реализирали огромни печалби от търговия и инвестиране в криптовалути след бичия пазар при дигиталните активи към края на 2017 г. Миналата година повече от 300 лица са декларирали, печалби от минимум 100 милиона йени от търговия и инвестиране в крипто. Но NTA е на мнение, че случаите на укриване на данъци в сектора се увеличават и докладваният брой е твърде нисък.

В момента от крипто обмените се изисква единствено да предоставят доброволно информацията на своите клиенти. Но реформите, които правителството се опитва да направи, ще дадат на органа на данъчната администрация право да изисква такава информация от обмена. Тази информация включва индивидуални идентификационни номера, адреси и имена.