Какво е блокчейн?

Какво е блокчейн? Блокчейн е метод за съхранение на информация в компютърна мрежа. Данните се вкарват в списък под формата на запис, наречен блок, който съдържа информация за предходния запис и се криптира. Блоковата верига се съхранява в мрежата с физически копия върху отделни компютри без да съществува едно единствено главно копие.

Какво е блокчейн?

Съществуват определени протоколи за валидирането на нови блокове и след като даден блок бъде валидиран, няма как той да бъде модифициран без да се променят всички следващи записи.

Какво представлява транзакция, която се извършва с помощта на блокчейн?
1. 4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b – това е хеш на
транзакция, записана в блокчейна на Биткойн. Това е уникален код, благодарение на
който една транзакция може да бъде идентифицирана и не може да бъде дублирана.

2. „Входове“ – Адрес или адреси от които е пратена сумата, използвана в транзакцията.

3. „Изходи“ – Адрес или адреси към които е пратена сумата, използвана в транзакцията.

4. „Електронен подпис“ – Създаден е от частния ключ на изпращача или изпращачите.
Чрез него се верифицира входовете.

5. „Такса“ – Количество пратено към „копачът“, който е преработил транзакцията.
Блокчейн тенологията може да се използва за създаване на по-прозрачна, трайна и отворена счетоводна книга или дори база данни за съхраняване на всевъзможни видове информация(например складиране и верифициране на авторски права). Големи компании като IBM и Kodak са се ориентирали към имплементиране на блокчейн технологията по нови, интересни начини.