Стабилните монети може да се квалифицират като “пари” съгласно законодателството на Тексас и актуализираните насоки на Държавния департамент по банково дело.

В меморандум, публикуван в сряда от банковия комисар на Тексас Чарлз Купър, се описа как трябва да се третират криптовалутите съгласно местните и федералните разпоредби.

По-специално се говори за добавяне на подробности за това как могат да се оценяват стабилните монети, подкрепени от суверенни или фиатни валути.

Ръководството се основава на предишна бележка(която е премахната от правителствения сайт), публикувана през 2014 г., в която се описва как криптовалутните компании с операции в Тексас трябва да третират зараждащия се клас активи.

Както и в предишната версия, криптовалутите не се третират като пари по силата на законодателството на Тексас, отбеляза Купър. Размяната на криптовалути за фиат не се счита за “обмяна на валута”. Стартъп компаниите нямат нужда от лицензи за обмен на валута за извършване на транзакции.

В преработената версия, Купър добавя, че стабилните монети може да попаднат в съществуващите дефиниции за “пари” или “парична стойност”, и следователно всеки, който купува подобна монета, има претенции към активите на суверенната валута, които са в основата на токена. Това е така, “защото емитентът е поел задължението да предостави суверенна валута в замяна на стабилната монета на по-късен етап”, пише Купър.

Документът изрично очертава банковата политика на Тексас относно различни форми на крипто транзакции, включително крипто-към-крипто обмен и крипто-към-фиат борси. Документът също така очертава как директното прехвърляне на крипто от една страна в друга не се квалифицира като паричен превод.

Купър сключва своя меморандум, предупреждавайки стартъп компании, че те трябва да спазват съответните закони, особено ако извършват прехвърляне на пари.


https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q